Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení dynamického poškození kompozitní konstrukce 

    Štefanovič, Peter
    Prvá časť tejto práce s názvom „Hodnocení dynamického poškození kompozintí konstrukce“ sa zameriava na návrh zariadenia pre dopadové experimenty a vhodné laminátové vzorky vyrobené z prepregov. Takisto sa tu demonštrujú ...
  • Vývoj a současně vyráběné jednoproudové motory 

    Štefanovič, Peter
    Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je akýsi ucelený prehľad v oblasti jednoprúdových motorov. Stručne vysvetľuje širokú problematiku plynových turbín z hľadiska samotného fungovania, princípu činnosti a rôznych výhod ...