Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace daňové zátěže vybrané fyzické osoby 

    Štefka, Vojtěch
    Bakalářská práce je zaměřena na zdanění vybrané fyzické osoby a daňovou optimalizaci příjmů. V teoretické části jsou obsaženy základní definice potřebné pro část praktickou. Cílem je vypočítat výslednou daňovou povinnost ...
  • Specifika režimu DPH pro oblast elektronického prodeje počítačových her 

    Štefka, Vojtěch
    Diplomová práce se zabývá problematikou DPH pro oblast elektronického prodeje počítačových her. Práce obsahuje teoretické vymezení základních pojmů s následnou identifikací podnikatelského prostředí včetně povinností v ...