Now showing items 1-2 of 2

  • Měření aktuální rychlosti vozidla 

    Štencel, Jakub
    V teoretické části této práce jsou shrnuty metody pro analýzu pohybu v obraze. Podrobněji jsou rozebrány metody, které slouží pro detekci pohybu v obrazových sekvencích. Praktická část je zaměřena na nalezení významných ...
  • Počítačová analýza obrazu z metody LBIC 

    Štencel, Jakub
    V této práci se zabývám počítačovou analýzou obrazu, zejména zpracováním snímků pořízených metodou LBIC. V teoretické části jsou popsány jednotlivé defekty, jež se mohou vyskytovat na solárních článcích, včetně popisu ...