Now showing items 1-20 of 38

 • Analýza a návrh informačního systému pro marketingové využití bezdrátových sítí 

  Dobrovodský, Matúš
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a návrh informačných systémov prostredníctvom dátového a funkčného modelovania. Dátové modelovanie predstavuje tvorbu vývojových diagramov a diagramov toku dát, funkčné modelovanie ...
 • Aplikace VBA pro tvorbu faktur 

  Hrtánek, Róbert
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením aplikácie, ktorá bude určená na tvorbu faktúr, ich editáciu a prevod do formátu PDF. Jej hlavnou úlohou bude zjednodušenie a urýchlenie práce pri tvorbe faktúr predovšetkým u ...
 • Informační systém pro Android 

  Máca, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro operační systém Android s dostupným webovým rozhraním. Úvodní část práce se zabývá teoretickými informacemi a informacemi o vývoji aplikací. Praktická ...
 • Mikrotransakce a jejich použití v českém prostředí 

  Žitník, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití elektronických platebních systému pro účely řešení mikrotransakcí na území české republiky. Součástí práce je analýza takovýchto systémů v kontextu českého prostředí, vycházející ...
 • Návrh a implementace aplikace skladového hospodářství pomocí VBA 

  Bulvová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem skladové aplikace pro knihkupectví. Aplikace je vytvořena pomocí programovacího jazyka VBA v MS Excel. Kromě teoretické části, která obsahuje seznámení s danou problematikou, práce ...
 • Návrh a implementace IS pro malý podnik 

  Weirich, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací IS pro tvorbu on-line objednávek vazeb závěrečných prací. Nejdříve je v práci analyzována součastná situace. Na základě provedené analýzy je vytvořen vlastní návrh ...
 • Návrh a implementace IS/IT do malé firmy 

  Řešetková, Dagmar
  Základem této bakalářské práce je charakteristika konkrétní firmy, analýza vnitřního a vnějšího okolí a současného stavu. Obsahuje návrh a implementaci nového IS, jeho zpětnou analýzu a návrh změn.
 • Návrh a implementace mobilní aplikace pro cestovní kancelář 

  Pavlíček, Radek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením mobilní aplikace pro mobilní platformu Android. K realizaci je použit programovací jazyk Java a XML. Hlavním cílem je vytvoření návrhu aplikace pro cestovní kancelář Alkatravel.
 • Návrh a optimalizace internetového obchodu 

  Novák, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a optimalizaci nového internetového obchodu. Cílem práce je navrhnout a optimalizovat systém pro uživatele, administrátory, provozovatele ale i pro vyhledávače. Systém bude posléze ...
 • Návrh a realizace mobilní aplikace pro zařízení Android 

  Boháč, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá navržením a vývojem mobilní aplikace pro operační systém Android. K realizaci jsou použity metody a nástroje pro vývoj mobilních aplikací. Aplikace je implementována v programovacím jazyku Java s ...
 • Návrh a tvorba softwarové aplikace pro firmu Obicentrum spol. s r.o. 

  Kremláček, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzou současného stavu firmy OBI Centrum, spol. s r.o., která se zabývá výrobou a montáží komínů a komínových částí a dále analýzou informačního systému této firmy. Práce je rozdělena ...
 • Návrh aplikace pro evidenci úvěrových pohledávek ve VBA 

  Novák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro evidenci úvěrových pohledávek a činností s ní spojených. Jejím cílem je navrhnout aplikaci, která usnadní a urychlí práci zejména v oblasti evidence splácení pohledávek.
 • Návrh aplikace pro tvorbu objednávkových formulářů pomocí VBA 

  Kocián, Daniel
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření návrhu aplikace pro tvorbu objednávkových formulářů v programu Microsoft Excel s použitím programovacího jazyka VBA. Aplikace přinese společnosti HighTech Industries s.r.o. výrazné ...
 • Návrh aplikace pro zefektivnění zaškolení nových zaměstnanců 

  Tilšer, David
  Obsahem této práce je navrhnutí aplikace pro zefektivní zaškolení nových zaměstnanců. Samotná práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části probírám použité techniky. V praktické části probírám, jak ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Cenek, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na návrh informačního systému pro malou firmu. Cíl práce je analýza současného stavu a návrh nového řešení, které by bylo vhodné a odpovídalo současným požadavkům investora. Dále se zmíním také o ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Bartoš, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh části informačního systému pro vybraného podnikatele. Návrh vychází z analýzy současného stavu firmy. Obsahuje tvorbu datového modelu, výběr softwaru, chování systému a specifikaci ...
 • Návrh informačního systému pro správu nemovitostí pro Dolfin AM, s. r. o 

  Šumaj, Boris
  Obsahom mojej diplomovej práce je ozrejmenie základnej problematiky databázových informačných systémov (IS). Podáva prehľad architektúr informačných systémov. Tieto informačné systémy sú analyzované so zameraním na ich ...
 • Návrh mobilní aplikace pro podporu webového portálu 

  Kovařík, Ondřej
  Práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro běžkaře. Postupně mapuje proces vývoje; od analýzy, přes návrh, až po předpoklady budoucího vývoje. Aplikace je vyvíjena pro platformu iOS. Součástí práce je také návrh možností ...
 • Návrh mobilní aplikace pro studentskou organizaci 

  Káčer, Andrej
  Bakalárska práca je zameraná na návrh a vytvorenie aplikácie pre mobilnú platformu Android. Hlavným cieľom je vytvorenie návrhu aplikácie pre študentský klub ISC VUT Brno, ktorý poskytuje podporu pre zahraničných študentov na VUT.
 • Návrh podnikové aplikace pro podporu rozhodování s využitím VBA 

  Moravec, Josef
  Tématem bakalářské práce je využití VBA jako nástroje pro tvorbu podpůrných firemních aplikací. V mém případě je vytvořena aplikace, která slouží k vytvoření přehledů a následnému rozhodování o jednotlivých technikách. ...