Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza výkonu energy harvesteru při buzení vibracemi reálného systému 

  Hons, Richard
  Tato práce se zabývá možnostmi nastavení vibračního generátoru. Je provedena analýza generátoru jako lineárního systému a v programu Matlab určen výkon generátoru v závislosti na jeho vlastní frekvenci, což je ověřeno i ...
 • Dynamické vlastnosti obrobku při soustružení 

  Nádvorník, Vít
  Diplomová práce obsahuje teoretický rozbor problematiky vibrací vznikajících při soustružení, způsoby jejich eliminace, měření dynamické poddajnosti a modálních parametrů. Cílem experimentální části je zjistit vliv materiálu ...
 • Řízení otvírání okna osobního automobilu 

  Kebis, Tobiáš
  Táto práca sa zaoberá návrhom elektroniky a riadiaceho programu pre otváranie okna v aute. Na realizáciu sa použil reálny model dverí auta, na ktorý sa implementovala riadiaca a výkonná elektronika. Na napájanie bol použitý ...
 • Simulační posouzení možností tlumení osy X těžkého obráběcího stroje 

  Štetina, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá simulační možnosti tlumení osy X těžkého obráběcího stroje. CAD model osy X poskytla společnost TOSHULIN, a.s. V práci je popsáno vytvoření sestavy osy X jako vázané mechanické tělesy s tuhými ...
 • Termoelektrický generátor 

  Štetina, Jakub
  Tato práce se zabývá testováním termoelektrických článků a sestavením zařízení, které by na základě využití termoelektrických jevů sloužilo jako pohotovostní zdroj elektrické energie pro konkrétní účel. Jedná se o využití ...
 • Vibrace při frézování kovů 

  Dvořák, Jan
  Tato práce obsahuje teoretický popis frézování, matematický popis kmitání a příčiny vzniku samobuzeného kmitání při frézování. Dále se zabývá dynamickým měřením obráběcích strojů a diagramem stability. V poslední řadě uvádí ...