Now showing items 1-6 of 6

 • Experimentální analýza vlivu chloridových solí v poli neutronů různých energií 

  Slančík, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na históriu a súčasný pokrok výskumu reaktorov s tekutými soľami v celom svete, s dôrazom na vlastnosti tekutých solí a vzniknuté problémy s ich použitím. Vo vzťahu s praktickou časťou je ...
 • Indikátory kultury bezpečnosti v údržbě a správě jaderné elektrárny 

  Bukva, Michael
  Bakalářská práce se snaží uvést do problematiky kultury bezpečnosti. Vysvětlit samotný pojem kultura bezpečnosti, a její vlastnosti. Definovat možné měření této kultury. Provést samotné měření v Jaderné elektrárně Dukovany. ...
 • Koncepce výměníku pro IMSR reaktor 

  Števanka, Kamil
  Cílem práce bylo vytvořit základní koncept integrovaného výměníku tepla pro solí chlazený reaktor vyvíjený společností Terrestrial Energy s využitím programu Promex. První kapitola se zabývá historií a současnou situací v ...
 • Krize varu v jaderných reaktorech 

  Bednář, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem krize varu v jaderných reaktorech a jakým způsobem tento problém ovlivňuje provoz jaderného reaktoru. Práce je zaměřena na tlakovodní reaktory se zaměřením na reaktor typu VVER ...
 • Problematika vytápění nízkoenergetických domů 

  Števanka, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vytápění nízkoenergetických domů. V první části jsou popsány zásady výstavby nízkoenergetických domů. Ve druhé části jsou popsána různá zařízení sloužící k vytápění a přípravě TUV. ...
 • Studium chování jaderného reaktoru chlazeného tekutými solemi 

  Kostečka, Jan
  Diplomová práce se zaobírá studiem chování jaderných reaktorů chlazenými tekutými solemi a aplikací tekutých solí pro IV. Generaci jaderných reaktorů. Pro použití tekuté soli je koncept struktury nynějších jaderných reaktorů ...