Now showing items 1-3 of 3

 • Kritická analýza rezidenčních nemovitostí a predikce jeho vývoje 

  Válková, Hana
  Diplomovou práci jsem si vybrala ze dvou důvodů. Prvním byla aktuálnost tohoto tématu, protože se týká každého z nás. Druhým důvodem bylo to, že budu moci ze získaných poznatků poradit i druhým s otázkou bydlení. Rezidenční ...
 • Marketingová komunikace 

  Klímová, Daniela
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti ENDEKA s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části, jsou vysvětleny základní teoretické pojmy, druhá část analyzuje současnou situaci ...
 • Návrh konkureční strategie firmy 

  Števanka, Ladislav
  Diplomová práce analyzuje současný stav malé firmy zabývající se prodejem sportovního zboží. Zkoumá působení vnějšího prostředí na firmu a analyzuje vnitřní prostředí. Definuje strategické cíle firmy, obsahuje návrh ...