Now showing items 1-2 of 2

  • Defekty způsobené aplikací pájecí pasty a optimalizace procesu 

    Štichová, Zuzana
    Cílem této práce je zdokumentování případů, kde vznikají problémy při přetavení pájecí pasty, vyhodnocení a doporučení pro zvýšení kvality návrhu DPS. Součástí práce je též zpracování doporučení pro použití lepidla pro ...
  • Kapalné elektrolyty pro lithno-iontové akumulátory 

    Štichová, Zuzana
    Cieľom tejto diplomovej práce bolo meranie elektrickej vodivosti a dynamickej viskozity elektrolytov. Na základe týchto meraní bolo možné overiť Waldenov vzťah medzi meranými veličinami. Boli použité elektrolyty na bázy ...