Now showing items 1-20 of 55

 • Analýza nesrovnalostí malé vodní elektrárny Beneš. 

  Kuchař, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá malou vodní elektrárnou Beneš. První část práce hledá příčiny nízké účinnosti této elektrárny. Druhá část obsahuje návrhy konstrukčních změn sloužících ke zvýšení účinnosti – zejména návrh ...
 • Analýza proudění kapaliny v otevřené válcové nádobě s hladinovým vírem 

  Illík, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá numerickou simulací proudění v otevřené válcové nádobě s hladinovým vírem. V teoretické části jsou uvedeny základní rovnice proudění tekutin a vztahy pro popis vírového pohybu. Jsou představeny ...
 • Analýza proudění v potrubí kruhového i nekruhového průřezu metodou využívající rozložení hustoty vířivosti po průřezu 

  Soukup, Lubomír
  Dizertační práce se zabývá analýzou proudění v potrubí kruhového i nekruhového průřezu pomocí metody rozložení hustoty vířivosti po průřezu. Tato analýza je zaměřena zejména na odvození nových rychlostních profilů pomocí ...
 • Characteristics of the pipe junction with 2.4 cross-section area ratio for the case of the flow division. 

  Štigler, Jaroslav; Šperka, Oldřich (EDP Sciences, 2013-04-09)
  There are presented characteristics of the pipe junction for the case of the flow division in this paper. The pipe junction consists of one straight pipe, with the diameter 50 mm and one adjacent pipe with diameter 32 mm. ...
 • Characteristics of the T-junction with the equal diameters of all branches for the variable angle of the adjacent branch 

  Štigler, Jaroslav; Klas, Roman; Šperka, Oldřich (EDP Sciences, 2013-11-19)
  Basic aim of this paper is to bring out the characteristics of the T-junctions. T-junction consists of the one straight pipe and the adjacent branch which can be inclined under different angle. These characteristics were ...
 • Čerpadla poháněná lidskou silou 

  Matis, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá manuálnymi čerpadlami. Je v nej spracovaná rešerše o histórii vzniku a používania týchto čerpadiel, ďalej sa zaoberá niektorými čerpadlami, ktoré sa využívajú dnes (konštrukcia, materiály, ...
 • Čerpadlo v turbínovém režimu v hydraulickém okruhu 

  Šimunek, Ondřej
  Cílem práce je nalezení optimální pracovní oblasti čerpadla v turbínovém režimu a následného výběru vhodného čerpadla z katalogu. Pomocí základních rovnic hydromechaniky jsou v práci řešeny výpočty vodárenské věže pro ...
 • Design aktivního zvedáku pro hendikepované 

  Štigler, Jaroslav
  Tématem této práce je Design aktivního zvedáku pro hendikepované. Návrh přináší nové přístupy k tvarovému řešení pomocí aplikace plastů. Celkové krytování řeší problém agresivního působení současných produktů. Z technického ...
 • Design ručního 3D skeneru 

  Štigler, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na design ručního 3D skeneru vyšší cenové kategorie. Řeší problémy jako je dlouhá doba práce, pozorování monitoru při skenování, univerzálnost přístroje a bezpečnost přístroje před mechanickým ...
 • Doprava kapalin obsahující abrazivní částice. 

  Hrabina, Martin
  Cílem této práce je provést rešerši dopravního zařízení, která jsou v průmyslu používaná pro dopravu kapaliny s obsahem abrazivních částic. Celá práce je rozdělena do několika kapitol. První část práce se zabývá pohybem ...
 • Ejektory, jejich konstrukce a využití 

  Dohnal, Jiří
  Tato bakalářská práce má čtenáře seznámit s problematikou ejektorů. Tyto stroje patří do skupiny proudových čerpadel, jejichž představení je věnována úvodní část. V další části následuje představení a charakteristika ...
 • Experimentální ověření ejektoru a vytvoření matematického modelu. 

  Strmiska, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou ejektorů. V úvodu je tento stroj zařazen mezi hydraulické stroje. Je uveden princip a použití tohoto stroje. V další části jsou popsány dva rozdílné způsoby výpočtu a je navržen ...
 • Experimentální ověření parametrů vodní mikroturbíny 

  Zríni, Miroslav
  Cieľom diplomovej práce je zmerať a následne vyhodnotiť charakteristiky mikroturbíny. Jedná sa o nový typ turbíny, ktorá bola navrhnutá v rámci diplomovej práce a vychádza z teórie vodných kôl. Je určená pre oblasť malých ...
 • The Fluid Flow in the T-Junction the Comparison of the Numerical Modelling and PIV Measurement 

  Štigler, Jaroslav; Klas, Roman; Kotek, Michal; Kopecký, Václav (Elsevier, 2011-09-05)
  There is presented the fluid flow in the T-junction with the 90 degree angle of the adjacent branch and with the 50mm diameter of each branch, in this chapter. The flow is organized as a combining flow. It means that there ...
 • Hydrokolo - studie proveditelnosti 

  Kunovský, Lukáš
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh hydraulického systému speciálně určeného pro pohon jízdního kola, který je realizován pomocí hydrostatických převodníků. Podává informaci o potřebných elementech a postupu jejich volby, ...
 • Integrální vzorkovač sedimentů 

  Zouhar, Josef
  Práce je zaměřena na analýzu proudění v integrálním vzorkovači sedimentu. Analýza proudění je provedena jak pro jednofázové, tak i pro dvoufázové proudění (voda-pevné částice). Výsledky výpočtového modelování jsou porovnány ...
 • Malé vodní elektrárny kašnového typu. 

  Vintr, Martin
  Bakalářská práce se snaží popsat řešení malých vodních elektráren a to především elektráren kašnového typu. Úvodní kapitola obecně popisuje dělení vodních elektráren a jejich stavební řešení. První podkapitola stručně ...
 • Metoda hraničních vířivých elementů pro 2D proudění kapalin 

  Fic, Miloslav
  Tato diplomová práce se věnuje metodě hraničních vířivých elementů pro 2D proudění kapalin. Cílem práce je naprogramovat tuto metodu se spojitých rozložením hustoty vířivosti a na obtékání jednoduchých profilů ověřit metodu ...
 • Měření rychlostních profilů v kapalinách pomocí UVP 

  Kárník, Jan
  Následující bakalářská práce pojednává o jednom z možných způsobů určování rychlostních profilů v kapalinách. Obsah práce je zaměřen zejména na metodu UVP (Ultrasound Velocity Profile), na způsoby a principy měření, její ...
 • Modelování proudění v ejektoru. 

  Bílek, Martin
  Tato práce je založena na modelování proudění v ejektoru pomocí programu FLUENT. Práce navazuje na předchozí diplomovou práci, kde byl vytvořen matematický model proudění v ejektoru a jeho experimentální ověření. Cílem ...