Now showing items 1-10 of 10

 • Dekódování RDS zpráv obvodem FPGA 

  Vedra, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou demodulování, dekódování RDS zpráv a FM přijímačem v obvodech FPGA. Jedná se o zpracování dat po A/D převodu rozhlasového stereofonního signálu. Tato práce obsahuje podrobné teoretické ...
 • Demo aplikace maticového infračerveného senzoru 

  Maňas, Ondřej
  Cílem mé bakalářské práce je návrh a konstrukce aplikací založených na možnostech zvoleného maticového termoelektrického senzoru AMG88xx od firmy Panasonic. Potencionální aplikace s tímto senzorem dokážou sledovat tepelnou ...
 • FM přijímač s dekodérem RDS 

  Štohanzl, Milan
  Systém RDS je určen k vysílání doplňkových informací pro VKV vysílače. Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí a popisem FM přijímače s dekodérem RDS dat. Práce pojednává o konkrétním zapojení obvodu a popisuje programy ...
 • Knihovny pro MSP430G2 mikrokontrolery 

  Štěpánek, Adam
  Práce se zabývá návrhem knihoven pro mikrokontrolery MSP430G2 ovládajících interní periferie mikrokontroleru a externí součástky. Mezi interní periferie se řadí sběrnice pro sériovou komunikaci a A/D převodník, pomocí nichž ...
 • Realizace zařízení pro komunikaci Car2X a Car2Car 

  Štohanzl, Milan
  Tato práce zkoumá možnosti Car2Car a Car2X komunikace. Obsahuje p ř ehled vlastností systému, typ ů p ř enášených zpráv, apod. Zobrazuje architekturu systému a zabývá se i technickými p ř edpoklady a omezeními systému. S ...
 • Regulační jednotka pro terárium 

  Hojdík, Matej
  Cieľom práce bolo navrhnúť systém pre reguláciu teploty, vlhkosti a osvetlenia terária vrátane programovateľného dávkovača vody. V práci sú rozobrané použiteľné prvky pre reguláciu zadaných veličín. Následne je v práci ...
 • Tenzometrický měřicí systém 

  Novotný, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukci tenzometrického měřicího systému s použitím odporových deformačních členů. Získané analogové veličiny jsou převedeny do digitální podoby a pomocí mikrokontroléru vyhodnoceny ...
 • Univerzální řídící jednotka pro jednoduché roboty 

  Obr, Viktor
  Text této diplomové práce se zabývá návrhem univerzální řídící jednotky pro jednoduché roboty. V první části jsou představeny některé z robotických soutěží, které se pořádají s cílem popularizovat robotiku. Další část ...
 • Výškoměr pro RC modely letadel 

  Kotulek, Milan
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout koncepci zařízení pro záznam letové polohy RC modelu. K tomu bylo využito tlakové čidlo, paměť a to vše řízené mikrokontrolérem ATmega16. Data průběhu letu se budou stahovat pomocí ...
 • Výškoměr pro RC modely letadel 

  Kotulek, Milan
  Bakalářská práce popisuje zařízení pro měření a záznam letové polohy RC modelu, které se skládá z mikrokontroléru a tlakového čidla. To měří hodnotu atmosférického tlaku a tyto údaje jsou přepočítávány mikrokontrolérem na ...