Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza speklí pro segmentaci obrazů z optické koherentní tomografie 

  Gallo, Vladimír
  tejto práci sa nachádza základný popis princípu optickej koherentnej tomografie, prehľad jej aplikácií a základné rozdelenie týchto systémov. Ďalej sa práca zaoberá charakterom obrazov optickej koherentnej tomografie, pre ...
 • Detekce mikroaneurizmat a hemoragií ve snímcích sítnice 

  Tobiášová, Nela
  Diabetická retinopatie je vážnou oční komplikací diabetu mellitus a jedním z hlavních důvodů slepoty na světě. Mikroaneuryzmata a hemoragie jsou patologie diabetické retinopatie. Jejich včasná detekce může zpomalit průběh ...
 • Detekce průtoku pomocí optických interferenčních metod 

  Hoštáková, Nina
  Práca sa zaoberá optickou metódou LSCI využívajúcou kontrast laserových speklí pre odhad zmien prietoku krvi. Jedná o neinvazíny a technicky pomerne nenáročný prístup, ktorého možnosti pre medicínu zatiaľ neboli plne ...
 • Detekce toku s využitím optické koherentní tomografie 

  Pšurný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí toku založené na analýze textury šedotónových snímků z Optické koherentní tomografie (OCT). Přesněji se zabývá metodou založenou na detekci změn ve rozložení speklí (Specle variance, ...
 • Eliminace artefaktů v obrazech z optické koherentní tomografie 

  Handová, Denisa
  Tato práce se zabývá seznámením s optickou koherentní tomografií. Je rozdělena do několika částí, kde se v úvodní části práce popisuje princip této metody, její matematické vysvětlení a charakteristika dvou možností akvizice ...
 • Eliminace zkreslení obrazů duhovky 

  Jalůvková, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na eliminaci zkreslení obrazů duhovky. Cílem bylo prostudovat a popsat metody zkreslení obrazu (1D rozmazání, uniformní 2D rozmazání, Gaussovo rozmazání, atmosferické rozmazání a rozmazání ...
 • Fantom pro měření průtoku pomocí dilučních metod 

  Botlová, Simona
  Táto bakalárska práca sa zameriava na meranie prietoku pomocou dilučných metód. Za týmto účelom bol zostrojený prípravok na meranie dilučnej krivky. Súčasťou práce je program vytvorený v prostredí LabVIEW, ktorý je schopný ...
 • Generátor EKG signálu 

  Štohanzlová, Petra
  Tato práce se zabývá vznikem EKG signálu a možnostmi, jak jej generovat pomocí prostředí programu LabVIEW. Na základě prostudovaných metod popisu signálu byla vybrána metoda využívající podobnosti jednotlivých úseků EKG ...
 • Měření krevního tlaku v prostředí LabVIEW 

  Pelikán, Ondřej
  Hlavním cílem této práce je navrhnout a realizovat přípravek, který umožňuje získávat Korotkovovy zvuky a měřit krevní tlak pomocí počítače. V práci je uveden návrh předzesilovače pro získávání Korotkovových zvuků, zapojení ...
 • Měření tloušťky kůže a podkožní tkáně v ultrazvukovém snímku v B-módu 

  Moldříková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se v první části zabývá teoretickým rozborem pojmů, které jsou potřebné k porozumění a navrhnutí algoritmu pro přímé měření tloušťky kůže a podkoží. Implementací algoritmu se zabývá druhá část práce. ...
 • Multimodální registrace obrazů sítnice 

  Štohanzlová, Petra
  Tato práce se zabývá možnostmi registrace retinálních snímků z různých modalit, konkrétně optické koherentní tomografie (OCT), skenovací laserové oftalmoskopie (SLO) a fundus kamery. V první fázi práce je zájem soustředěn ...
 • Perfuzní modelování v optické koherentní tomografii 

  Štohanzlová, Petra
  Tato práce se zabývá zejména perfuzním modelováním v optické koherentní tomografii (OCT). Úvodní část se věnuje základní teorii OCT včetně popisu jejích základních aplikací. Součástí práce bylo testování vybraných kontrastních ...
 • Program pro spirometrická měření 

  Rovná, Tereza
  Tato práce je zaměřena na metody funkčního vyšetření plic. První část se zabývá základními respiračními údaji, ventilačními poruchami a parametry pro jejich hodnocení. V části druhé podrobněji popisuje jednotlivé diagnostické ...
 • Redukce speklí v obrazech z optické koherentní tomografie 

  Sokol, Kamil
  Tato práce se zabývá problematikou redukce speklí v obrazech z optického koherentního tomografu. Dělí se na čtyři části. První část popisuje základní informace o dané lékařské zobrazovací metodě. Práce se dále zabývá ...
 • Segmentace cév sítnice ve 3D obrazech z optické koherentní tomografie 

  Žáková, Eliška
  Práce je věnována teoretickému seznámení se s optickou koherentní tomografií, strukturou oka a sítnice a možnostmi segmentace cév sítnice ve snímcích z OCT. Dále práce se zabývá segmentací vrstev sítnice pomocí programu ...
 • Segmentace cév v objemových datech z optické koherentní tomografie 

  Jahůdková, Michaela
  Tato práce se zabývá seznámením s optickou koherentní tomografií a metodami segmentací cévního řečiště z objemových dat optické koherentní tomografie. Součástí práce je i popis anatomie oka a fyziologie zraku. Závěr práce ...
 • Segmentace cév ve vrstvě cévnatky ve 3D obrazech z optické koherentní tomografie 

  Maňkoš, Richard
  Tato práce se zabývá problematikou segmentace cév ve vrstvě cévnatky ve 3D obrazech z optické koherentní tomografie. První část je věnovaná teoretickému popisu lidského oka. Druhá část popisuje základní informace o optické ...
 • Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice pomocí klasifikačních technik 

  Šťastný, Pavel
  Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice je velmi důležitá pro hodnocení a dia-gnostiku očních onemocnění, převážně diabetické retinopatie a glaukomu. Tato práce se za-bývá segmentací cévního řečiště pomocí klasifikačních ...
 • Tissue perfusion modelling in optical coherence tomography 

  Štohanzlová, Petra; Kolář, Radim (BioMed Central, 2017-02-08)
  Background Optical coherence tomography (OCT) is a well established imaging technique with different applications in preclinical research and clinical practice. The main potential for its application lies in the possibility ...
 • Vizualizace 3D dat v biomedicínských aplikacích 

  Karzel, Michal
  Tato práce popisuje základní princip optické koherentní tomografie a předzpracování na- měřených surových dat. Předzpracování je zaměřeno zejména na filtraci šumu, odstranění artefaktů, normalizaci, konverzi a kompresi ...