Now showing items 1-7 of 7

 • Etika realitní činnosti 

  Zůbek, Marián
  Cílem mé diplomové práce je zhodnocení realitního trhu z hlediska „etiky realitní činnosti.“ Uvádím postupy zavádění etických principů a pravidel především v realitních kancelářích a profesních sdruženích. Dále uvádím ...
 • Pojistné podvody 

  Švec, Martin
  Zpracování této diplomové práce se zabývá problematikou páchání pojistných podvodů na území České republiky. Práce je rozdělena do samostatných kapitol. V prvních kapitolách (úvodní část) jsem se věnoval popsání historie ...
 • Pojistné podvody - nemovitosti 

  Liška, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá pojistnými podvody, které jsou páchány v oblasti občanského pojištění domácností a nemovitostí. Ke zpracování práce na toto téma mne vedla především jeho aktuálnost a také to, že se mi zadaná ...
 • Sběr dat pro porovnávací způsob oceňování nemovitostí 

  Štola, Josef; Daňhel, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Článek řeší problematiku sběru dat z realitní inzerce, využitelných pro porovnávací způsob oceňování nemovitostí. Zaměřuje se na vlastnosti inzerovaných cen, tzn. co všechno bývá v nabídkové ceně obsaženo, a jak se liší ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu pozemek v lokalitě Znojmo 

  Štola, Josef
  Předmětem mé diplomové práce je srovnání vybraných způsobů ocenění vhodných pro pozemky v lokalitě Znojmo, zhodnocení vhodnosti použitých metod ocenění ve srovnání s cenou za skutečně realizovaný prodej, navržení postupu ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rekreační chata v lokalitě Dolany u Olomouce 

  Škoda, Jakub
  Diplomová práce se věnuje srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rekreační chata v lokalitě Dolany u Olomouce. V úvodní části je představena lokalita Dolany, následují základní pojmy spojené s oceňování a ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rekreační chata v lokalitě Hanušovice 

  Cejpková, Monika
  Diplomová páce se v teoretické části věnuje základním pojmům spojeným s oceňováním nemovitostí a popisu jednotlivých metod oceňování. Následuje popis vybrané lokality. Praktická část se skládá z popisu konkrétních pěti ...