Now showing items 1-13 of 13

 • Autonomní diferenciální rovnice a jejich užití v ekonomii 

  Škrabáková, Katarína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá autonómnymi diferenciálnymi rovnicami a ich využitím v ekonomike. V práci je sformulovaných niekoľko ekonomických modelov, a to Walrasov model cenového prispôsobenia, Goodwinov model ...
 • Duffingova rovnice v matematickém modelování kmitů nelineárních oscilátorů 

  Vozárová, Juliana
  Táto práca sa zaoberá skúmaním správania nelineárnych oscilátorov. V ich matematických modeloch sa často objavuje Duffingova rovnica. Cieľmi práce sú zoznámenie sa so základmi teórie diferenciálnych rovníc, interpretácia ...
 • Dynamika modelů infekčních onemocnění 

  Machovičová, Tatiana
  Témou tejto bakalárskej práce sú matematické modely, ktoré využívame v modelovaní epidemologických chorôb. Cieľom práce bolo zostavenie a popis Kermacovho-McKendrickovho základného epidemologického modelu a jeho následná ...
 • Matematické modelování vln na vodní hladině 

  Rauš, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá matematickým modelováním vodních vln v blízkosti pobřeží pomocí parciálních diferenciálních rovnic. Cílem této práce je formulace pohybových rovnic a jejich následné numerické řešení s grafickou ...
 • Matematické modely v epidemiologii 

  Skopalová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá matematickými modely, které se využívají v epidemiologii. Jejím cílem je popis a sestavení základního Kermackova-McKendrickova modelu a jeho následná analýza. Práce se také věnuje modifikacím ...
 • Modelování účinku zemětřesení na budovu pomocí diferenciálních rovnic 

  Juříček, Dan
  Tato práce se zabývá popisem a řešením soustavy diferenciálních rovnic, které popisují účinky zemětřesení na budovy. Cílem této bakalářské práce je sestavení systémů diferenciálních rovnic druhého řádu, vhodného k modelování ...
 • Optimální řízení v technických aplikacích 

  Jakal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problémem optimálního řízení elektrického vlaku, a to z hlediska času a spotřeby energie. Problém je rozšířen o analýzu v případě specifických rychlostních omezení. Využitím aparátu teorie ...
 • Řešení obyčejných diferenciálních rovnic metodou nekonečných řad 

  Dražková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením obyčejných diferenciálních rovnic metodou nekonečných řad, konkrétně mocninných a Fourierových řad. Cílem této práce je na příkladech ukázat řešení počátečního problému pro ODRn ...
 • Spojitý jednodruhový populační model v biologii 

  Kozubík, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je shrnutí některých spojitých jednodruhových populačních modelů včetně ilustrace jejich aplikace. První kapitola se zabývá popisy základních populačních modelů včetně krátkého představení jejich ...
 • Stability of the zero solution of nonlinear differential equations under the influence of white noise 

  Dzhalladova, Irada; Růžičková, Miroslava; Štoudková Růžičková, Viera (SpringerOpen, 2015-05-07)
  The paper deals with a system of nonlinear differential equations under the influence of white noise. This system can be used as a mathematical model of various real problems in finance, mathematical biology, climatology, ...
 • Vlastnosti limity reálné funkce jedné reálné proměnné 

  Švandová, Ludmila
  Tato práce se zabývá zkoumáním vlastností limity reálné funkce jedné reálné proměnné. Vlastnosti jsou zpracovány do vět a následně dokázány. Význam těchto vět je ukázán na konkrétních příkladech limit. Důkladné rozebrání ...
 • Vybrané príklady z Internetovej matematickej olympiády 

  Štoudková Růžičková, Viera (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2019)
  V článku sú riešené tri vybrané príklady súvisiace s Internetovou matematickou olympiádou pre študentov stredných škôl. V prvej časti je rozobratý geometrický príklad o tetivových štvoruholníkoch. Druhá časť sa zaoberá ...
 • Vybrané príklady z Internetovej matematickej olympiády 

  Štoudková Růžičková, Viera (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018)
  V článku sú riešené štyri vybrané príklady z Internetovej matema tickej olympiády pre študentov stredných škôl. V prvom príklade sa rozhoduje o lineárnej závislosti vektorov daného tvaru, v druhom príklade sa hladá neznáma ...