Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Holík, Lenka
  V diplomové práci bude provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí, společně s finanční analýzou společnosti LAUFEN CZ, s.r.o. v letech 2006 až 2012. Diplomová práce bude rozdělena na teoretická východiska, ve kterých ...
 • Procesorem řízený záložní zdroj 

  Hořák, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem procesorem řízeného záložního zdroje. Cílem je navrhnout zařízení, kterým bude možno dobíjet mnoho druhů mobilních přístrojů s kapacitou baterie do 2Ah. Hlavním řídícím prvkem bude ...
 • Vývoj sériových komunikačních periferií pomocí FPGA 

  Štraus, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na dvě periferie. První vytváří ze vstupních paralelních dat výstupní sériový signál podle standardu UART. Tento sériový signál je tvořen start bitem, datovými bity, paritou a stop bitem. Počet ...
 • Zvuková karta pro PC s obvodem FPGA 

  Štraus, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na převod vstupního analogového napětí na digitální hodnotu, která je zasílána pomocí Ethernetového rozhraní do PC pomocí UDP datagramů. Převod je proveden pomocí Sigma–Delta převodníku prvního ...