Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh procesního řízení zakázky v obchodní společnosti 

    Májsky, Adam
    Diplomová práca sa zameriava na návrh procesného priebehu zákazky vo vybranej obchodnej spoločnosti. Pomocou teoretických poznatkov, na ktorých základe je vytvorené analytické zhodnotenie súčasnej situácie a prieskum medzi ...