Now showing items 1-2 of 2

  • Vodoznačení obrazových dat ve frekvenční oblasti 

    Štrbíková, Tatiana
    Táto práca sa zaoberá digitálnym vodoznačením. Najprv je táto problematika rozoberaná teoreticky. V ďalšej časti nájdeme popis možností vodoznačenia, teda rôzne spôsoby vodoznačenia. Vodoznačiť môžeme vo viacerých oblastiach, ...
  • Výzkum efektivnosti lokalizačních algoritmů s kotevními body 

    Štrbíková, Tatiana
    Práca sa zaoberá senzorovými sieťami. V prvej časti práce sú tieto siete rozoberané všeobecne. je možné sa dozvedieť o rôznych spôsoboch smerovania a lokalizácie. V ďalšej časti je rozoberaná lokalizácia za pomoci kotviacich ...