Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce obličeje 

    Štrba, Miroslav
    Táto bakalárska práca obsahuje prehľad súčasných metód detekcie tvárí pomocou klasifikátorov. Obsahuje tiež popis tvorby systému na detekovanie tvárí. V prvej časti sú popísané rôzne metódy na trénovanie klasifikátorov. V ...
  • Rozpoznání ručně psaných číslic 

    Štrba, Miroslav
    Rozpoznávání ručně psaných číslic je problém, který se dá použít jako modelová úloha pro vícetřídní rozpoznávání vzorů v obraze. Tato práce zkoumá různé druhy algoritmů (Samo-organizující se mapy, Stromové klasifikátory a ...