Now showing items 1-2 of 2

  • Design invalidního vozíku 

    Štubianová, Zuzana
    Témou tejto diplomovej práce je návrh manuálneho invalidného vozíka pre užívateľov s paralýzou hornej časti tela , paraplégiou. Užívateľ je centrálnym objektom práce, dôraz je kladený na jeho potreby a zároveň na vnímanie ...
  • Design stolní počítačky bankovek 

    Štubianová, Zuzana
    Bakalárska práca sa zaoberá designom stolnej počítačky bankoviek. Cieľom práce je návrh s inovatívnym dizajnom, zahrňujúci funkčné a ergonomické požiadavky, zabudovanou tlačiarňou a externou obrazovkou. Práca vychádza z ...