Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr 

    Štugel, Miroslav
    Diplomová práce je zaměřena na vypracování reálného podnikatelského plánu pro založení nové firmy INEX plus s.r.o. Hlavním předmětem podnikání bude realizace střech a výroba nábytku na míru. Práci tvoří tři části. Teoretická ...
  • Využití statistických metod pro zajištění způsobilosti procesu výroby polyamidové tkaniny 

    Štugel, Miroslav
    Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu znaků jakosti textilního výrobku firmy. K tomu jsou využity regulační diagramy, jako jeden z nástrojů řízení kvality. Dále jsou vypočteny indexy způsobilosti a výsledky jsou ...