Now showing items 1-6 of 6

 • Měření parametrů přijímače pro digitální televizi DVB-T (set-top boxu) 

  Komenda, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na měření parametrů přijímače pro digitální televizi DVB-T tzv. set-top boxu. Práce se v úvodu zabývá stručnou teorií z oblasti komprimace a přenosu digitální televize. Dále jsou podrobně ...
 • Měření vybraných parametrů set top boxů DVB-T 

  Hrazděra, Tomáš
  Tato práce pojednává o systému pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T. Vysvětluje princip zdrojového a kanálového kódování a kanálové modulace. Je proveden rozbor parametrů definovaných doporučením ETSI TR 101 ...
 • Měření vysílání DVB-T simulovaným přenosovým kanálem 

  Vašut, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je prostudování základních funkčních bloků kodéru a modulátoru standartu DVB-T. Dále je úkolem seznámit se s dokumentací DVB-T modulátoru DTA-110T a ASI/SDI adaptéru DTA-145 od firmy DekTec. ...
 • Program pro výpočet transformací barevných souřadnic a mísení barev 

  Jurzykowski, Michal
  Nejdůležitější lidský smysl je zrak. Vidíme pomocí očí, které jsou citlivé na malou část elektromagentického vlnění. Bílé sluneční světlo obsahuje celé viditelné spektrum. Rozkladem bílého světla získáme barevné spektrum. ...
 • Simulace přenosu DVB-T v prostředí MATLAB 

  Obruča, Martin
  Tato práce se zabývá aplikací vyvinutou v prostředí Matlab za účelem simulace kanálového kodéru a dekodéru systému DVB-T. První část práce obsahuje popis systému terestriální digitální televize a porovnání s analogovou ...
 • Simulace RF přenosového kanálu pro DVB-T v prostředí MATLAB 

  Daďa, Petr
  Předmětem práce je hrubý popis digitální televize DVB a způsob digitalizace pro její pozemní vysílání podle standardu DVB-T. Podrobně je popsán proces modulace a demodulace OFDM a přenosový kanál, kterým se televizní signál ...