Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh zavedení ISMS ve veřejné správě 

    Štukhejl, Kamil
    Tato diplomová práce se zaměřuje na zavádění systému řízení bezpečnosti informací ve veřejné správě pomocí řady norem ISO/IEC 27000. Práce obsahuje teoretická východiska, představení organizace, dále analýzu rizik a návrh ...
  • Výběr informačního systému 

    Štukhejl, Kamil
    Bakalářská práce se zabývá výběrem optimálního informačního systému pro vybranou firmu. Práce obsahuje analýzu stavu firmy a jejího okolí, požadavky podniku a samotný výběr nejvhodnějšího informačního systému.