Now showing items 1-2 of 2

  • Modifikace práškových plniv v plazmatu 

    Štulrajterová, Lujza
    Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom časticových kompozitných materiálov a vplyvom povrchovej úpravy časticového plniva na výsledné vlastnosti kompozitu. V teoretickej časti sú charakterizované dôležité aspekty časticových ...
  • Vlastnosti vláken na bázi polyhydroxybutyrátu 

    Štulrajterová, Lujza
    Táto práca sa zaoberá zvlákňovaním biopolymérov z taveniny. V teoretickej časti sú zhrnuté doterajšie poznatky o zvlákňovaní poly(3-hydroxy butyrátu) (PHB) a poly(mliečnej kyseliny) (PLA). Následne boli zvláknené polymérne ...