Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový plán pro společnost AIKON, s.r.o. 

    Štumpa, Zdeněk
    Předmětem diplomové práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro společnost AIKON, s.r.o. Analytická část práce se opírá o teoretické poznatky a zobrazuje stav současného marketingového plánu společnosti. Na základě ...