Now showing items 1-6 of 6

 • Marketingový mix hokejového klubu PSG Zlín 

  Šturma, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá rozborem marketingového mixu hokejového klubu PSG Zlín. První teoretická část rozebírá obecné pojmy marketingu, marketingové prostředí, jednotlivé nástroje marketingového mixu a jejich uplatnění ...
 • Mateřská škola v Českých Budějovicích 

  Šturma, Pavel
  Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení novostavby mateřské školy v Českých Budějovicích. Projektová dokumentace je navržena dle platných norem. Objekt je navržen v katastrálním území České ...
 • Návrh komunikační kampaně pro slavný český hokejový klub 

  Bureš, Michal
  Diplomová práce se zabývá sportovním marketingem úspěšného českého hokejového klubu. V práci je po teoretickém vymezení pojmů využito analýz okolního prostředí vybraného subjektu a zhodnocení dosavadních marketingových ...
 • Návrh změn komunikačního mixu vybraného klubu 

  Šturma, Pavel
  Diplomová práce se zabývá rozborem komunikačního mixu hokejového klubu PSG Zlín. První teoretická část rozebírá obecné pojmy marketingové komunikace a komunikačního mixu se zaměřením na nástroje online komunikace. V druhé ...
 • Návrh změn marketingového mixu vybraného hokejového klubu 

  Bureš, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku využívání marketingového mixu vybraného hokejového klubu. Teoretického uvedení poznatků z oblasti marketingu v první části práce je dále využito k analyzování současných ...
 • Rodinný dům 

  Šturma, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace rodinného domu. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Objekt je situován na parcele 201/52 v katastrálním území České ...