Now showing items 1-2 of 2

  • Technologie tažení drátů 

    Štys, Michal
    Práce předkládá aktuální rešerši na téma technologie tažení drátu se zamřením na rozbor činitelů procesu, jejich výpočet a vliv na průběh procesu. V rámci rešerše jsou uvedeny jednotlivé metody tažení a technologický postup ...
  • Výroba držáku vstřikovací trysky 

    Štys, Michal
    Práce předkládá návrh postupu výroby upínací matice pomocí protlačování za studena. Matice, vyrobená z materiálu ČSN 12 050, slouží k upnutí vstřikovací trysky ke vstřikovacímu ústrojí. Dále jsou zpracovány varianty výroby, ...