Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza rizik v managementu projektů 

  Paulenda, Ján
  Diplomová práce se zabývá problematikou managementu rizik s důrazem na etapu analýzy rizik. V rámci managementu rizik jsou popsané všechny důležité etapy, pojmy a techniky. V kontextě analýzy rizik je představeno několik ...
 • Integrace e-mailové komunikace do IDE Eclipse 

  Humpa, Vítězslav
  Během vývoje softwaru musí vývojáři mezi sebou komunikovat. Zvláště pokud pracují v distribuovaném prostředí. Například na open source projektech jsou nuceni využít různých asynchronních metod komunikace. Ze studií vyplývá, ...
 • Klasifikační dolovací moduly systému pro dolování z dat na platformě NetBeans 

  Kuzma, Norbert
  Tato bakalářská práce se zabývá dolováním z dat a vytvořením dolovacího modulu pro systém pro dolování z dat, který je vyvíjen na FIT. Jedná se o klientskou aplikaci skládající se z jádra a jeho grafického uživatelského ...
 • Logická hra Kakuro 

  Hodáň, Ján
  Tato práce stručně popisuje historii logiky a logických her. Podrobně vysvětluje pravidla a způsoby řešení hry kakuro. Do hloubky bude rozebrána problematika a způsoby implementace této hry. V posledních kapitolách bude ...
 • Nástroj pro správu produktového portfolia firmy 

  Sázavský, Petr
  V této práci se seznámíme s vývojem myšlení v oblasti řízení podniků. Zaměříme se na procesní řízení a současné možnosti informační podpory podnikových procesů. Ukážeme si přehled nástrojů na měření výkonosti a efektivnosti ...
 • Osobní plánovač 

  Lutonský, Martin
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat osobní plánovač pro správu a plánování osobních i pracovních záležitostí a aktivit. Plánovač bude umožňovat evidenci různých typů událostí, správu kontaktů, export a ...
 • Rozhraní NETBOX Moje Konto pro Android 

  Vaculík, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá uživatelským rozhraním pro webovou aplikaci NETBOX Moje Konto pro Android. Cílem práce je vytvořit jednoduché, přehledné a rychlé rozhraní pro zákazníky využívající služby NETBOX. Aplikaci, ...
 • Strategický portál systému procesního řízení 

  Maděra, Martin
  Univerzální rozšiřitelný webový portál především pro Metastorm Business Process Management System postavený na technologiích Microsoft ASP.Net, Microsoft MVC 2 a komunikující přes webové služby Microsoft WCF.
 • Syntaxí řízený editor 

  Šuška, Boris
  Práce se zaobírá integrací dostupných nástrojů pro generování lexikálního analyzátoru a návrhem paralelní syntaktické analýzy založené na blokové syntaktické analýze. Výsledek této práce se využije při tvorbě syntaxí ...
 • Syntaxí řízený editor popisného jazyka ISAC a jazyka generického assembleru v platformě Eclipse 

  Šuška, Boris
  Práce se zaoberá vytvořením LR parsra z gramatiky zapsané formálně. Vytvořením lexikálního analyzátoru založeného na deterministickém konečném automatu, který je vytvářen z regulárnich výrazů popisujícich lexémy jazyka. ...
 • Systém pro automatické testování vývojových nástrojů 

  Aschenbrenner, Vojtěch
  Projekt Lissom se zabývá vývojem prostředí pro návrh aplikačně specifických procesorů či SoC (System on Chip). Vyvíjí nástroje typu assembler, disassembler, simulátor, překladač jazyka C apod. Celé prostředí je třeba ...
 • Uživatelsky příjemná animovaná komunikace se systémem OLAP 

  Kupčík, Jaroslav
  Komplikovanost modelů vícedimenzionálních dat a práce s nimi nikterak nezlepšuje kvalitu uživatelské přívětivosti aplikace s nimi pracující. Jednou z možností jak vyřešit zmírnění negativního vlivu této skutečnosti na ...
 • Vývojové prostředí pro aplikaci založenou na Java EE 

  Chudý, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá základními technologiemi specifikace Java Enterprise Edition (Java EE). Ve stručnosti popisuje jejich architekturu, využití a implementační detaily. Dále je tato práce návodem pro přípravu ...
 • Webový prezentační systém poradenské firmy 

  Čampula, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením internetové prezentace firmy Optimal Energy. Vychází z dosavadního webu, který již nebyl dostačující a neplnil požadavky kvalitní současné webové prezentace. Pro vytvoření celého ...
 • Závodní hra ve 3D 

  Ševčík, Martin
  Táto bakalářská práce se zabývá problematikou řešení interakce Java Monkey Engine (jME) a modelů vytvořených v programu Autodesk 3D Studio Max. Obsahuje teoreticky základ k architektuře jMonkey Engine a herní knižnici ...