Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba prvků tříd pro informační model budovy 

    Šuba, Štefan
    Predmetom tejto bakalárskej práce je zoznámenie sa s problematikou BIM a využitie laserového skenovania pre tvorbu modelu BIM. Práca sa zaoberá základnými informáciami o BIM, laserovom skenovaní a postupom tvorby rodín ...