Now showing items 1-2 of 2

  • Jednoduchá hra pro platformu FitKit 

    Šubr, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá implementací jednoduché hry. Tato hra je implementována na platformě FITkit. Je zde popsána implementace softwaru pro mikrokontrolér a implementace hardwaru v programovatelném hradlovém poli.
  • Porovnání RT vlastností 8-bitových a 32-bitových implementací jádra uC/OS-II 

    Šubr, Jiří
    Tato práce se zabývá testováním vlastností systému $\mu$C/OS-II na odlišných architekturách mikrokontolérů. Popisuje jádro uC/OS-II a možnosti jeho testování různými sadami testů. Vybrané testy jsou implementovány a jsou ...