Now showing items 1-2 of 2

  • Revize integrovaného systému řízení s ohledem na metody risk managementu 

    Šubrtová, Michaela
    Předmětem mé diplomové práce je provedení komplexní analýzy aktuálního stavu firmy. V práci jsou využity ekonomické a rizikové analýzy. Z ekonomických analýz je použita SWOT analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil ...
  • Rodinný dům s cukrárnou 

    Šubrtová, Michaela
    Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu s cukrárnou v obci Květnice. Objekt je určen pro pětičlennou rodinu. Navržený dům má dvě ...