Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce slabin v počítačových sítích 

    Šuhaj, Peter
    Bakalárska práca sa zaoberá analýzou vybraných sieťových protokolov, zistením ich slabín, návrhom a implementáciou nástroja pre ich detekciu. Príkladom slabiny je použitie nešifrovanej komunikácie. V prvom rade sú naštudované ...
  • Rozšíření NetFlow záznamů pro zlepšení možností klasifikace šifrovaného provozu 

    Šuhaj, Peter
    Diplomová práca sa zaoberá výberom atribútov sieťových tokov vhodných pre klasifikáciu šifrovanej prevádzky, rozšírením záznamov NetFlow týmito atribútmi a vytvorením nástroja pre klasifikáciu šifrovaných tokov, ktoré ...