Now showing items 1-8 of 8

 • Návrh a realizace digitálního odměřování polohy na obráběcí stroj 

  Ludva, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je realizovat digitální odměřování polohy na obráběcím stroji. To zahrnuje výběr senzorů vhodných do náročných dílenských prostor a návrh zobrazovací jednotky s ohledem na uživatelskou přívětivost. ...
 • Návrh a testování algoritmů pro regulaci relativní vlhkosti v komoře mikroskopu AFM 

  Nezval, David
  Tato bakalářská práce se zabývá regulací relativní vlhkosti v komoře mikroskopu AFM. K automatické regulaci jsou využity regulátory na principech PID regulace s konstantními koeficienty, samočinně nastavující PID regulace ...
 • Návrh a výroba modulu pro řízení motorů na nízká napětí 

  Ludva, Stanislav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a realizovat univerzální řídicí jednotku určenou k ovládání elektrických motorů malých napětí – elektronicky komutovaného, stejnosměrného a krokového. To zahrnuje vytvoření vhodné ...
 • Návrh řízeného pohonu paralaktické montáže 

  Šulc, Dalibor
  Cílem této práce je rešerše možných pohonů pro paralaktickou montáž a jeho návrh včetně řízení mikrokontrolerem. Práce dále popisuje použitý kaskádní regulátor a metodu pro výpočet nelineárně se měnící polohy. Součástí je ...
 • Návrh softwarového modulu trenažéru přistání na padákovém kluzáku 

  Šulc, Dalibor
  Cílem diplomové práce je návrh softwaru pro simulaci přistání na paraglidingovém křídle. Tedy vývoj matematického modelu popisujícího závěrečnou fázi letu a přistání. Model zahrnuje vliv všech ovládacích prvků (řídící ...
 • Realizace základních pohybů robotického hada 

  Hadámek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá realizací pohybů robotického hada na rovinné podložce. K realizaci těchto pohybů bylo potřeba vyvinout řídicí elektroniku spolu s řešením napájecí části tak, aby bylo umožněno ovládání dostupné ...
 • Využití interferometrie v VT UHV SPM 

  Šulc, Dalibor
  Disertační práce je zaměřena na vývoj rastrovacích sondových mikroskopů. Popisuje ná- vrh a vývoj modulární řídicí elektroniky, aby mohla být využita u více mikroskopů SPM. Řídicí elektronika se sestává ze stabilizovaného ...
 • Zdokonalení řídících a analyzačních technik vývojového modelu SPM 

  Štefko, Marcel
  Bakalářská práce se zabývá zdokonalováním výukového modelu mikroskopu atomárních sil (AFM). Součástí práce je rešerše stávajících analogii mezi makroskopickými jevy a fenomény spojenými s mikroskopii rastrovací sondou. ...