Now showing items 1-2 of 2

  • Rekonstrukce pohonu vysokotlakého vstřikovacího čerpadla s převodovým poměrem 1,5 

    Šulc, David
    Diplomová práce se zaměřuje na rekonstrukci pohonu vysokotlakého vstřikovacího čerpadla s převodovým poměrem 0,5 na převodový poměr 1,5. Vstřikovací čerpadlo bude použito pro čtyřválcový vznětový motor. Konečné řešení bylo ...
  • Šnekový dopravník pro dopravu cementu 

    Šulc, David
    Tato bakalářská práce obsahuje návrh a konstrukční řešení šnekového dopravníku pro dopravu cementu, vycházející ze zadaných parametrů. Tato práce se zabývá výpočtem hlavních částí dopravníku, návrhem rozměrů a pevností ...