Now showing items 1-1 of 1

  • Obytná budova pro mentálně postižené, Velehrad 

    Šulc, Michal
    Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové stropní desky obytného objektu, vypracování výkresů tvaru a výkresů výztuže řešených prvků. Řešené stropní desky se nacházejí nad prvním a třetím nadzemním ...