Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce lidské ruky a jednotlivých prstů ve videosekvencích 

    Šulek, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá problematikou detekce lidské ruky ve vidosekvencích, zejména její navigací a správného rozložení prstů. V úvodních kapitolách je uveden přehled biometrických vlastností, rozvedeny součásti ...
  • Verifikace ASIP založena na formálních tvrzeních 

    Šulek, Jakub
    Tato práce představuje koncept pro ověřování správnosti procesorů s aplikačně-specifickou instrukční sadou (ASIP) pomocí verifi kace založené na formálních tvrzeních. Koncept je implementován v jazyku SystemVerilog Assertions ...