Now showing items 1-7 of 7

 • Financování rozvoje vzdělávacích aktivit na SPŠ Bruntál z prostředků EU 

  Šulkovský, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku dotací z Evropské Unie. Pojednává o možném využití dotace z Evropských Strukturálních Fondů na podporu zvýšení odborného vzdělání v Moravskoslezském kraji. Využití těchto prostředků ...
 • Modernizace páteřní sítě poskytovatele internetových služeb 

  Nedbal, Tomáš
  Práce je zaměřena na odstranění technických problémů na páteřní síti poskytovatele připojení k internetu, firmy MX-NET Telekomunikace s.r.o. Po marketingovém průzkumu dopadů na klienta bude určena nejlepší varianta řešení, ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Hoško, Lukáš
  Bakalářská práce navrhuje na základě provedené analýzy vhodnou variantu elektronického obchodu pro firmu prodávající počítačové komponenty. Tento e-shop by měl splňovat požadavky firmy a zároveň pomocí navrhnuté propagace ...
 • Návrh vzdáleného řízení malé vodní elektrárny 

  Šarman, Luděk
  Práce je zaměřena na návrh zefektivnění údržby a řízení malé vodní elektrárny. Návrh je přizpůsoben konkrétní situaci a obsahuje výběr způsobu řízení, vhodné technologie, návrh infrastruktury sítě a popis konfigurace ...
 • Projekt rozšíření působnosti poskytovatele internetových služeb 

  Šarman, Luděk
  Tato práce se zabývá rozšířením domácí a firemní klientely expanzí do nové lokality. Návrh bude obsahovat výběr vhodné obce, způsob dodání konektivity, infrastrukturu sítě včetně rozpočtu.
 • Projekt rozšíření působnosti poskytovatele internetových služeb 

  Nedbal, Tomáš
  Tato práce se zabývá možnostmi rozšíření pole působnosti poskytovatele internetových služeb. Bude vybrána vhodná lokalita, zvolena technologie, sestavena cenová nabídka služeb a navrhnut konkrétní hardware pro celou síť ...
 • Příprava projektu rozvoje cestovního ruchu financovaného pomoci fondů EU 

  Skřehotová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku dotací z Evropské Unie. Navrhuje využití dotace z evropských strukturálních fondů na rozvoj cestovního ruchu ve městě Bruntál a jeho okolí, které se nachází v Moravskoslezském ...