Now showing items 1-2 of 2

  • Magnetostrikční vibrační generátor 

    Šumpelová, Jana
    Tato práce se zabývá myšlenkou harvestování energie pomocí vibrací. Popisuje magnetostrikční princip jako možnost získávání elektrické energie. Jedná se o generátor tvořený z nosníku s magnetostrikčním materiálem (Terfenol-D) ...
  • Úprava dálkového ovládání experimentálního vozidla Car4 

    Šumpelová, Jana
    Tato bakalářská práce pojednává o vývoji programu dálkového ovládání k experimentálnímu vozidlu CAR4. Jsou zde popsány použité programy jako je Matlab, Simulink, Stateflow a další. V práci je popsán i navrhnutý způsob ...