Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza a návrh zlepšení výrobního procesu 

  Mynářová, Petra
  Tato bakalářská práce pojednává o průchodu zakázky podnikem s hlavním zaměřením na výrobu dopravního značení ve firmě Araplast s.r.o. V první části se soustřeďuji na teorii, která je důležitá pro pochopení základních ...
 • Analýza a optimalizace průchodu zakázky v podniku 

  Krobot, Daniel
  Cílem diplomové práce je popsat a zanalyzovat průchod zakázky podnikem ve společnosti ABB s.r.o. a navrhnout taková řešení, která povedou k optimalizaci výrobního systému. V první části se zaměřuji na teoretická východiska, ...
 • Efektivnější průběh zakázky firmou s pomocí pojistných zásob 

  Hejzlar, Aleš
  Tato diplomová práce se věnuje zefektivnění průběhu zakázky firmou. Vychází z teoretického základu a analýzy současného stavu. Zabývá se praktickým návrhem procesních změn ve společnosti vedoucích ke zlepšení současného ...
 • Návrh a realizace investičního projektu 

  Voňavka, Adam
  Tato práce je zaměřená na identifikaci problému a finančních rizik při realizaci projektu fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu. Součástí práce je technická analýza a návrh vlastního řešení problému při zachování ...
 • Návrh informační podpory dílenského řízení výroby 

  Navrátil, Petr
  Tato práce popisuje problematiku podnikových informačních systémů pro potřeby řízení výroby. Práce je členěna do tří částí. V první je jsou uvedeny potřebné definice, požadavky kladené informační systém a popsán obecný ...
 • Návrh logistické koncepce v průmyslové organizaci 

  Matušková, Monika
  Diplomová práce Návrh logistické koncepce v průmyslové organizaci se zabývá analýzou současného stavu společnosti a jejím okolím a rozebírá faktory působící na zákazníky a tím i na výrobu. Na základě zjištění skutečnosti ...
 • Návrh optimalizace skladových zásob 

  David, Ondřej
  Tato práce se zabývá optimalizací skladu pro elektromontérskou společnost. To zahrnuje určení optimálních objednacích množství, skladovacích zásob, logistických cest a vyčíslení potencionální úspory.
 • Optimalizace procesu dopravy a skladování materiálu pro výrobu 

  Boštík, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizování dopravy materiálu, následná manipulace s materiálem a uskladnění ve výrobním podniku ZKL Brno a.s. Na začátku práce je rozebrána teorie k dané problematice, ve které jsou ...
 • Optimalizace výrobního procesu pomocí diskrétní simulace 

  Široká, Zuzana
  Diplomová práce řeší použití diskrétní simulace pomocí simulačního softwaru Witness jako nástroje pro podporu a rozhodování výrobního procesu ve firmě ECKELMANN s.r.o. Práce stručně seznamuje s problematikou modelování a ...
 • Podnikatelský plán pro založení cestovní kanceláře do Kolumbie 

  Srníček, Martin
  Tato diplomová práce pojednává o obchodním plánu a jeho konkrétním návrhu na vytvoření nové společnosti Kolumbus Tour Ltd. Jedná se o cestovní kancelář, která bude nabízet ekologické tour do národních parků v Kolumbii. ...
 • Řízení projektu a optimalizace projektového řízení 

  Straková, Iva
  Tato bakalářská práce s tématem „Řízení projektu a optimalizace projektového řízení“ je zaměřena na zprostředkování služeb mezi německým a českým a německým a ruským trhem a dále pak na zvýšení prodeje protipožárních ...
 • Řízení projektu a optimalizace projektového řízení 

  Atanasovský, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá stavem projektového řízení v konkrétní firmě. Práce je zaměřena na zavedení projektového řízení ve firmě a na zlepšení procesů realizace projektů. Návrhy na zlepšení jsou zkoušeny na pilotním ...
 • Řízení projektů v obchodní firmě zabývající se vývozem investičních celků 

  Schrimpel, Michal
  Práce pojednává o projektovém řízení ve společnosti zabývající se vývozem investičních celků. Společnost, která dodává velké investiční celky, rozšířila segment nabízených produktů o trh malých kogeneračních jednotek. Práce ...
 • Řízení průběhu zakázky organizací 

  Ružbacký, Bohumil
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analyzování problémů v průběhu problémů během vyřizování průběhu zakázky ve vybrané firmě, která se zabývá zakázkovou výrobou lisovaní termoplastů vstřikováním. Součástí práce je návrh ...
 • Řízení průběhu zakázky podnikem 

  Ocelíková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá řízením průběhu zakázky podnikem, který obchoduje s různými druhy pneumatik. Stěžejní část práce je věnována určení problémů, které vznikají při realizaci zakázek a způsobují snižování zisku. ...
 • Řízení průběhu zakázky podnikem 

  Matochová, Tamara
  Bakalářská práce „Řízení průběhu zakázky podnikem“ se zabývá způsobem, jakým probíhá proces průběhu zakázky ve firmě Modikov. Sledován je především postup od přijetí poptávky od zákazníka po vyexpedování zakázky. V práci ...
 • Řízení průběhu zakázky podnikem 

  Mišurec, Libor
  Ve své bakalářské práci budu řešit řízení průběhu zakázky podnikem. Tohle téma jsem se rozhodl zpracovávat v konkrétní firmě, která mi poskytla podklady, na základě kterých jsem celou situaci popsal. Zejména se zaměřím na ...
 • Řízení průběhu zakázky výrobou 

  Pekárek, Vojtěch
  V mé bakalářské práci se budu zabývat Řízením průběhu zakázky výrobou. Ve své práci jsem spolupracoval s konkrétní mnou vybranou firmou, ze které jsem čerpal veškeré podklady a informace, které mi pomohly při sestavení ...
 • Řízení průběhu zakázky výrobou 

  Smrtníková, Lucie
  V této bakalářské práci se budu zabývat Řízením průběhu zakázky výrobou. K tomuto tématu jsem si vybrala konkrétní firmu, u které jsem čerpala podklady a následně zpracovávala postup realizace zakázky. V práci jsem se dále ...
 • Studie logistiky opatřování pro organizaci poskytující služby 

  Mazůrek, Václav
  Diplomová práce využívá teoretické znalosti logistiky opatřování a aplikuje je na konkrétní podnikatelský subjekt. Získané informace jsou využity k návrhům na zlepšení při alokování dodavatelů a řízení zásob. Analýza ...