Now showing items 1-3 of 3

 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Šupák, Lukáš
  Hlavní náplní návrhu jako takového je snaha znovu získat věhlas a patřičný výraz tak významné české zahradě jakou je právě Květná zahrada v Kroměříži. Z tohoto poznatku jsem se snažil vycházet a co nejvěrněji koncepčně ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Šupák, Lukáš
  Hlavní náplní návrhu jako takového je snaha znovu získat věhlas a patřičný výraz tak významné české zahradě jakou je právě Květná zahrada v Kroměříži. Z tohoto poznatku jsem se snažil vycházet a co nejvěrněji koncepčně ...
 • VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR - LOKALITA VYŠKOV 

  Šupák, Lukáš
  Projekt obsahuje urbanistickou studii přestavby veřejného městského prostoru bývalých prádelen v centrální městské zóně. Konverze tohoto areálu zahrnuje revitalizaci a asanaci staré zástavby a okolí, nové objekty, volné ...