Now showing items 1-3 of 3

 • Přesné lití turbínových kol turbodmychadel ze slitin TiAl 

  Šupálek, Milan
  Diplomová práce se zabývá příčinami vzniku povrchových staženin u odlitků turbínových kol ze slitin TiAl. Na základě simulace tuhnutí a chladnutí odlitků v programovém prostředí ProCast jsou navržena a experimentálně ověřena ...
 • Vliv typu ostřiva na pevnost geopolymerní formovací směsi 

  Kudr, Martin
  Cílem této práce je zjistit vliv typu ostřiva na pevnost geopolymerních formovacích směsí. Byly použity čtyři křemenná ostřiva a dva typy pojiv. Zvolený problém jsem řešil pomocí zkoušky pevnosti v ohybu. Nejdříve jsem ...
 • Výroba litiny s kuličkovým grafitem a feritickou matricí 

  Blaha, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a výrobou litiny s kuličkovým grafitem a feritickou matricí. Teoretická část je zaměřena na poznatky, které se týkají litiny s kuličkovým grafitem, jejího chemického složení, ...