Now showing items 1-3 of 3

 • Nové metody dokončování rovinných ploch 

  Šupa, Jan
  Tato odborná rešerše se zabývá moderními technologiemi dokončování rovinných ploch, jejich výhodami a nevýhodami, vlivy na výslednou přesnost a jakost povrchu, jejich vzájemným porovnáním a doporučením pro praxi.
 • Ověření funkčnosti počítačové simulace v oblasti tepelných vlastností forem 

  Šupa, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá tepelnými vlastnostmi formovacích směsí slévárenských forem z různých druhů ostřiv a počítačovou simulací tuhnutí odlitku. Cílem je porovnat experimentálně naměřené hodnoty tepelných vlastností ...
 • Výroba olejové vany 

  Šupa, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby olejové vany do osobního auta hlubokým tažením. Součást bude vyrobena z hlubokotažného ocelového plechu třídy 11 305 (DC04). Na základě výpočtů a studia příslušné literatury o ...