Now showing items 1-2 of 2

  • Optimization of Enzymatic Hydrolysis of Waste Bread before Fermentation 

    Hudečková, Helena; Šupinová, Petra; Babák, Libor (Mendel University Press, 2017-02-28)
    Finding of optimal hydrolysis conditions is important for increasing the yield of saccharides. The higher yield of saccharides is usable for increase of the following fermentation effectivity. In this study optimal conditions ...
  • Studium růstových a metabolických vlastností vybraných mikroorganismů 

    Hudečková, Helena
    Cílem této bakalářské práce bylo studium růstu a produkce vybraných metabolitů mikroorganismy, konkrétně Lactobacillus casei a Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganismy byly kultivovány v Erlenmeyerových baňkách za použití ...