Now showing items 1-2 of 2

  • Identifikace vinných kvasinek metodou PCR-RFLP 

    Šuranská, Hana
    Tato diplomová práce se zabývá identifikací vinných kvasinek metodou PCR-RFLP. Identifikace a charakteristika kvasinek prodělala v posledních letech výrazné změny. Byly zavedeny nové metody taxonomického zařazování založené ...
  • Izolace, identifikace a charakterizace mikroflóry vína a vybraných potravin 

    Šuranská, Hana
    Předložená disertační práce se zabývá mikrobiologií vína a ručně vyráběných sýrů. První část práce je zaměřena na identifikaci kvasinkové mikroflóry izolované z bobulí a moštů během kvasného procesu výroby moravských vín. ...