Now showing items 1-2 of 2

  • Výroba kolíkové koncovky objemovým tvářením 

    Šuranský, David
    Práca prezentuje návrh technológie výroby kolíkovej koncovky, ktorá je vyrobená z elektrovodnej medi podla ČSN 42 3001.1 a nachádza sa v rozdelovači spalovacieho motoru v sérii 320 000ks. Na základe literárnej štúdie boli ...
  • Výroba prototypu držadla skřínky autointeriéru na 3D FDM tiskárně 

    Šuranský, David
    Bakalárska práca sa zaoberá výrobou prototypu klučky autointeriéru, ktorého konštrukcia je mierne poupravená oproti originálu. Obsahuje návrh niekolkých konštrukčných variánt, výber najvhodnejšej z nich, úpravu pre potreby ...