Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce mlýnku na zpracování hroznů 

    Šusta, Radek
    Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a konstrukci mlýnku na zpracování hroznů. První část práce rešeršní se zaměřením na prostudování prodávaných mlýnků, ve druhé polovině je zaměřena na samotný návrh a konstrukci mlýnku.
  • Vliv konstrukčního uspořádání přechodu pro chodce na chování řidiče 

    Šusta, Radek
    Tato práce je výsledkem rešerše současného stavu v dané problematice a měřením reakcí řidičů a jejich chování pomocí zařízení eyetracker, během doby, kdy projížděli přes přechody pro chodce, na nichž přecházel chodec. ...