Now showing items 1-4 of 4

 • Model elektronického obchodu ve službách 

  Šustrová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá současnou situací společnosti poskytující služby v oblasti kopírování, laminování, vazby dokumentů a podobně. Firmě navrhuje především model elektronického obchodu týkající se struktury, funkčnosti ...
 • Návrh informačního systému pro základní školu 

  Zapletal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro soukromou základní školu. Jsou zde uvedeny teoretická východiska, nezbytná pro pochopení dané problematiky, dále analýza současné situace ve škole, popis ...
 • Návrh internetových stránek 

  Zapletal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem internetových stránek pro soukromé hodinářství. Na stručný teoretický základ navazuje praktická implementace konkrétního návrhu řešení. Obsahuje nejen vlastní realizaci webu, ale i ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Šustrová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu zavedení elektronického obchodu ve firmě, jejímž předmětem podnikání je prodej jízdních kol a cyklistického vybavení. Při vytváření projektu je použita metodika projektového managementu.