Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza reklamy v oblasti mobilních technologií 

    Šutera, Ondřej
    Tato bakalářská práce pojednává o rozboru jazyka reklamy na daných příkladech současné reklamy. Rozebírá a analyzuje reklamu jako takovou, její historii a klasifikaci. Praktická část rozebírá aktuální příklady reklamy. ...