Now showing items 1-2 of 2

  • Jednoválcový motor pro silniční závodní motocykl 

    Švábík, Roman
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem jednoválcového motoru pro silniční závodní motocykl o zdvihovém objemu 250 cm3. Na začátku práce jsou uvedeny pravidla vztahující se ke konstrukci motorů kategorie Moto3 a dále je ...
  • Vibroizolační plošina pro kosmonautiku 

    Švábík, Roman
    Bakalářská práce se zabývá návrhem testovacího standu sloužícího převážně k testování vibroizolačních vlastností vibroizolační plošiny kosmického nosiče. Práce obsahuje stručný přehled vibroizolačních systémů, konstrukční ...