Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce signálních elektronů v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu 

    Šváb, Martin
    Tato práce se zabývá problematikou činnosti environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu (EREM) a detekcí signálních elektronů při vyšších tlacích v komoře vzorku mikroskopu. V práci se zaměřím na porovnání ...
  • Optimalizace procesu montáže pouzder QFN 

    Šváb, Martin
    Tato diplomová práce popisuje technologie montáže pouzder QFN na desky plošných spojů. Dále popisuje vliv tvaru a rozměru pájecích plošek a množství nanesené pájecí pasty na jakost a spolehlivost pájeného spoje. Tato práce ...