Now showing items 1-20 of 20

 • Aspekty vyhodnocení měření GNSS 

  Puchrik, Lukáš
  Práce se zabývá aspekty vyhodnocení měření GNSS, jež jsou v rámci práce aplikovány na detailní zpracování epochových měření GNSS z lokální geodynamické sítě Sněžník. Cílem autora je dosažení co nejkvalitnějších výsledků ...
 • Evaluation of Influence of the Environment on the Choice of Buildings for Residential Living 

  Bartoněk, Dalibor; Bureš, Jiří; Švábenský, Otakar (MDPI, 2020-06-16)
  In the CR (Czech Republic), there are a lot of prefabricated housing estates built in the 70s and 80s of the 20th century, which are at the end of their life cycle. The main goal of the project was to evaluate the rate of ...
 • Geodetické činnosti při rekonstrukci povrchu dálnice D1 

  Gunár, Peter
  Cieľom diplomovej práce je popis súvislostí geodetických a stavebných činností a postupov prác pri rekonštrukcii povrchu diaľnice D1 v úseku Rosice – Brno. Práca sa venuje oblasti inžinierskej geodézie a rieši problematiku ...
 • Geodetické měření posunů a deformací dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí 

  Karas, Jindřich
  Cílem této diplomové práce je měření posunů a deformací dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí bazénové haly aquaparku v Brně - Kohoutovicích. Vlastní práce se zabývá měřením další etapy, zpracováním naměřených dat, ...
 • Geodetické měření posunů a deformací střešní konstrukce Aquaparku v Brně 

  Chupáčová, Mária
  Cieľom diplomovej práce je meranie posunov a deformácií drevenej strešnej konštrukcie Aquaparku v Brne. Úvodná časť práce je venovaná vysvetleniu základných pojmov z oblasti merania posunov a deformácií stavebných objektov ...
 • GNSS měření posunů v síti Sněžník 

  Sobek, Josef
  Tato práce se zabývá zpracováním a vyhodnocením GNSS měření v geodynamické síti Sněžník uskutečněných v letech 2001 - 2012. Cílem práce je detekce případných horizontálních a vertikálních posunů bodů v této síti. Práce se ...
 • GPS měření na polygonu Tetčice 

  Darmopilová, Jana
  Diplomová práce se zabývá etapovým měřením na polygonu Tetčice za účelem potvrzení geologické aktivity způsobené geologickým zlomem, který prochází středem obce. V rámci práce byla zaměřena v létě roku 2013 třetí etapa ...
 • Mapa okolí Drátenické jeskyně v Moravském krasu 

  Hanuš, Vojtěch
  Cílem diplomové práce je vyhotovení mapy okolí Drátenické jeskyně v Moravském krasu v měřítku 1:500 s podrobnostmi využitelnými speleology a posouzení archivní mapy z roku 1945 z oblasti Drátenické jeskyně. V práci jsou ...
 • Měření horizontálních a vertikálních posunů gabionové zdi 

  Zbránek, Jakub
  Předmětem diplomové práce je sledování horizontálních a vertikálních posunů gabionové zdi v obci Smědčice. Popsán je celý postup vyhotovení výsledného elaborátu od vybudování vztažné sítě a sítě pozorovaných bodů po závěrečné ...
 • Měření posunů a přetvoření střešní konstrukce 

  Hubáček, David
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením posunů a přetvoření dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí bazénové haly aquaparku v Brně – Kohoutovicích. Cílem práce je porovnání a ověření využitelnosti metody laserového ...
 • Měření posunů a přetvoření železničního objektu 

  Buday, Michal
  Účelom práce je vyhodnotiť posun a pretvorenie železničného objektu za pomoci metód družicovej geodézie. Úvod práce sa zaoberá stručným teoretickým základom GNSS. Nasledovne je v práci popísaná práca s komerčným programom ...
 • Měření posunů mostní opěry a koruny násypového tělesa 

  Malota, Matěj
  Předmětem mé bakalářské práce je sledování posunů mostní opěry a koruny násypového tělesa v západním předpolí Ivančického viaduktu, které je nestabilní z důvodu složitých hydrogeologických poměrům při zakládání opěry a ...
 • Měření posunů železničního svršku a mostní konstrukce 

  Leischner, Ludvík
  Tato bakalářská práce pojednává o měření posunů na znojemském železničním viaduktu. Prostřednictvím dvou měřických metod, a to prostorové polární metody a kinematické GNSS Stop & Go metody, byly měřeny polohové a výškové ...
 • Měření přetvoření mostní konstrukce a železničního svršku 

  Staněk, Boleslav
  Tato diplomová práce se zabývá etapovým měřením přetvoření mostní konstrukce a železničního svršku na mostě přes řeku Dyji v Břeclavi a jeho blízkého okolí. Hlavním cílem bylo určení podélných posunů kolejnicového pásu a ...
 • Opakovaná GPS měření na polygonu Tetčice. 

  Petrlík, Karel
  Diplomová práce se zabývá epochovým GNSS měřením statickou metodou na polygonu Tetčice. Jejím cílem je potvrzení geologické aktivity zemského povrchu na území obce, způsobené tektonickým zlomem. V rámci práce byla v červnu ...
 • Opakovaná nivelace na vodním zdroji Tetčice 

  Čáp, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vertikálních posunů základové půdy v obci Tetčice. V první části popisuje geologickou stavbu a komplikace v lokalitě. Další kapitoly rozebírají zjišťování vertikálních posunů, jejich ...
 • Proposal of Technological GIS Support as Part of Resident Parking in Large Cities–Case Study, City of Brno 

  Kubíček, Pavel; Bartoněk, Dalibor; Bureš, Jiří; Švábenský, Otakar (MDPI, 2020-04-03)
  Over the last few years, there has been a significant increase in people’s dependence on passenger and freight transport. As a result, traffic infrastructure is congested, especially in big city centers and, at critical ...
 • Určení přetvoření železničního svršku 

  Suchánek, Zbyněk
  Cílem diplomové práce bylo zaměření a vyhodnocení posunů kolejového pásu na železničním svršku a nosné konstrukce mostního objektu v km 0,206 trati Zábřeh na Moravě – Bludov přes řeku Moravskou Sázavu. Měření bylo provedeno ...
 • Určení přetvoření železničního svršku 

  Štrba, Peter
  Ako cieľ mojej práce je určenie posunov a deformácií osi železničnej koľaje na mostných objektoch v Zábřehu na Moravě a v Břeclavi. Jedná sa o mosty s veľkými dilatačnými dĺžkami, preto je treba sledovať pohyby koľají v ...
 • Vlivy dobývání na objekty důlního závodu 

  Krčová, Michaela
  Obsahom tejto bakalárskej práce je stabilizovanie a geodetické pozorovanie vplyvov dobývania ochranného piliera na deštrukciu komína „jamy G“- Baňa Nováky kinematickou metódou GPS. Monitorovanie prejavov banskej činnosti ...