Now showing items 1-2 of 2

  • Šroubový lis 50t 

    Švábenský, Pavel
    Diplomová práce je zaměřena na návrh konstrukčního řešení lisu, který slouží pro laboratorní zkoušky materiálu metodou ECAP. V práci je obsažen návrh jednotlivých konstrukčních skupin a jejich popis, včetně tvorby 3D modelu.
  • Výroba elektřiny z odpadního tepla 

    Švábenský, Pavel
    Tato práce je zaměřena na výrobu elektřiny z odpadního tepla. Práce se především zabývá Organickým Rankinovým cyklem (dále ORC), je zde shrnuta základní teorie ORC a pro srovnání je uveden i Rankin-Clausiův cyklus. Další ...